U ARHIVU TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANA PROMOCIJA PUBLIKACIJE „ORIJENTALNA ZBIRKA TUZLANSKOG KANTONA 1563- 1936. ANALITIČKI INVENTAR“

Posebna vrijednost za proučavanje prošlostiDSCN8898

U organizaciji Arhiva Tuzlanskog kantona i Društva arhivskih  zaposlenika tuzlanskog kantona Tuzlanskog kantona održana je promocija knjige „Orijentala zbirka arhiva Tuzlanaskog kantona 1536- 1963. Analitički inventar“.

Na ovom događaju, uz veliki broj prisutnih o knjizi su govorili promotori prof.dr. Izet Šabotić, dr. sc. Šefko Sulejmanović i mr. sc. Kemal Nurkić, te priređivač inventara najnovijeg izdanja ARHIVA i DAZ TK Nermana Hodžić (arhivski savjetnik- orijentalista).

DSCN8906– „Značaj inventara sadržan je u činjenici da su na jednom mjestu sumirani publikovani i u znatnom broju prevedeni dokumenti, pohranjeni u Orijentalnoj zbirci Arhiva Tuzlanskog kantona. Na ovaj način svim zainteresovanim korisnicima, omogućeno je lakše pretraživanje, istraživanje određenog istorijskog procesa vezanog za prostor Zvorničkog sandžaka. Naime, u publikovanom inventaru značajan broj dokumenata sa staroosmanskog preveden je na bosanski jezik, svim zainteresovanim građanima olakšano je korištenje i čitanje, budući da je izvorni jezik dokument i staroosmanski čitljiv, iako malom broju ljudi.

Inventar sa prevodima dokumenata na bosanski jezik doprinijet će i većem interesu istraživača i u konačnici boljoj istraženosti historijskih procesa, naročito ako se uzme u obzir da je pomenuta Zbirka u protelih nekoliko godina obogaćena sa preko tri hiljade dokumenata“, istakao je direktor Arhiva Tuzlanskog kantona mr.sc. Omer  Zulić- urednik ovog izdanja.

DSCN8909Promotor i recenzent Orijentalne zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona 1563-1936. Arhivski inventar prof.dr. Izet Šabotić je između ostaloga pojasnio da je zbirka nastajala od 1954. godine, kada je osnovan Arhiv Tuzlanskog kantona pa sve do danas.

– „Zbirka je nastala otkupom pojedinaca i ustanova, ali i kopiranjem vrijedne arhivske građe u Orijentalnom institutu u Sarajevu i Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Zbirku čine dokumenti raznih sadržaja: fermani, berati, bujuruldije, defteri, hudždreti, ilami, muralele, tapije rukopisi, pisma i dr. Orijentalna zbirka predstavlja posebnu vrijednost za proučavanje prošlosti.

Najveći broj dokumenata tretira događaje, ličnosti i procese koji su vezani za prostor sjeveroistočne Bosne u vremenu osmanske uprave. Prvi put analitički inventar Orijentalne zbirke urađen je 1990. godine, a nakon toga Zbirka je obogaćena otkupom, poklonima i digitalnim kopijama i izuzetno vrijednim dokumentima. Posebno je ostavio značajan trag Šaban Hodžić, kao prevodilac orijenalist, historičar, koji se bavio značajnim temama, poput migracija stanovništva iz Zapadne Srbije u sjeveroistočnu Bosnu.

Orijentalna zbirka je arhivistički obrađena i sređena, podijeljena je u 10 zasebnih grupa dokumenata i to: propisno i standarizovano, digitalizirano i mikrofilmovano i pripremljno za istraživanje“, pojasnio je prof. Šabotić.

– Od objavljivanja prvog Analitičkog inventara, prije dvadeset i sedam godina, Orijentalna zbirka je znatno obogaćena novim dokumentima. U Arhivu Tuzlanskog kantona su učinjeni krupni koraci u vremenskom periodu 2008 do 2013. godine, kada je s osmanskog jezika prevedeno i publikovano nekoliko deftera i sidžila. Zbirka ima poseban historijski značaj za proučavanje prošlosti BiH u osmansko doba i mnogi od  tih rukopisa imaju raritentnu i umjetničku vrijednost“, istakao je dr.sc. Šefko Sulejmanović, jedan od recenzenata rukopisa.

Prevod dokumenata dopunjenog izdanja sa osmanskog jezika uradio je mr. sc. Kemal Nurkić, koji je dao veliki doprinos u rasvjetljavanju prošlosti vezane za osmanski period na širem tuzlanskom području.

DSCN8925Priređivač ovog Drugog dopunjenog izdanja, orijentalista Nermana Hodžić je istakla:

– „Dokumenti koji su obrađeni su stari i datiraju iz perioda koji je veoma malo istražen. Pisani su na posebnom papiru, posebnim mastilom i tehnikom pisanja, a neadekvatno čuvanje, poseban uticaj vlage, dovelo je do oštećenja mnogih dokumenata i knjiga, razlivanje mastila. Detaljnijeg rada na prevodima nije bilo jer je glavni problem predstavljalo nepoznavanje osmanskog jezika, nedostatak adekvatne literature, ali 1980. godine u saradnji sa Orijentalnim institutem Zbirka je sređena i arhivistički obrađena prema vrsti dokumenata, analitički inventar je urađen i objavljen 1990. godine i od ovog  perioda je znatno obogaćen, otkupom, pokolonima, (fotokopije dokumenata i dokumenti u digitalnom izdanju). Tako da sada imamo novu grupu dokumenata, Defteri, (19 inventarnih jedinica i 5 knjiga) i dokumente u digitalnom oblik, od kojih je 106 otkupljeno od Borislava Šuhe, 137 raznih dokumenata koji se odnose na mjesta Zvorničkog sandžaka iz perioda 1200- 1252. H god. odnosno , 1785/ 86. – 1836/ 37. god. – poklon mr. S . Gušića iz Sarajeva“, istakla je priređivač Orijentalne zbirke Nermana Hodžić.DSCN8885 DSCN8886 DSCN8888 DSCN8889 DSCN8891 DSCN8892 DSCN8893 DSCN8895 DSCN8896 DSCN8897 DSCN8898 DSCN8900 DSCN8901 DSCN8904 DSCN8903 DSCN8902 DSCN8907 DSCN8910 DSCN8911 DSCN8913 DSCN8905 DSCN8914 DSCN8918 DSCN8919 DSCN8920

Prevod na engleski jezik: Adnan Tinjić, prof.
Lektor: Hatidža Fetahagić, prof.
Korektor: Ešefa Begović, prof.

Duška REBIĆ


Source: Bhglas.ba