Delegacija Općine Srebrenik posjetila Vladu Tuzlanskog kantona

Stvaranje preduslova za početak rada Općinskog suda u Srebreniku, te pripreme za realizaciju drugih kapitalnih projekata u Srebreniku bile su teme u četvrtak 15. marta sastanka premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića, i ministara u Vladi TK sa načelnikom Općine Srebrenik Nihadom Omerovićem i njegovim saradnicima.Opcina_Srebrenik_02_15_03_2018

Načelnik Omerović je ovom prilikom izrazio zahvalnost za dosadašnje razumijevanje Vlade TK prvenstveno kada je u pitanju izgradnja objekta Općinskog suda u Srebreniku.

Kako je rečeno na sastanku objekat je izgrađen, Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) provodi proceduru izbora i prijema sudija, te je u narednom periodu neophodno stvoriti i ostale materijalno tehničke preduslove da sud počne sa radom.

– „Vlada je već u Budžetu planirala sredstva za plaće uposlenika Suda, a, u skladu sa našim mogućnostima, kako je to definisano i ranije potpisanim Protokolom, ove godine u Programu kapitalnih ulaganja predvidjeti određena sredstva za nabavku opreme i vozila kako bi sud što prije mogao početi sa radom“, rekao je premijer Suljkanović i najavio da će ovo značiti samo stvaranje osnovnih preduslova za početak rada Suda, a Vlada će u razgovorima sa VSTV-em zatražiti da i Vijeće pokuša osigurati određena sredstva za dodatno opremanje Općinskog suda u Srebreniku.

Također, razgovaralo se i o kapitalnim projektima koje Općina planira realizirati tokom 2018. godine, a sa kojima je za određena sredstva aplicirala i prema kantonalnom budžetu. S tim u vezi razgovaralo se o planovima i dinamici realizacije programa raspodjele namjenskih sredstva za vodoprivredne i projekte zaštite okolice.

– „Općina je već kandidirala određene projekte i ti projekti se i u našem, općinskom budžetu, vrlo visoko pozicionirani. Tu prije svega mislim na projekta vodosnabdijevanja, jer značajan dio općine nije sistemski pokriven” rekao je načelnik Omerović.Opcina_Srebrenik_01_15_03_2018

Premijer Suljkanović je iskazao razumijevanje za iskazane potrebe i zahtjeve predstavnika Općine Srebrenik, te rekao da će Općina Srebrenik i građani Srebrenika i ove godine biti adekvatno tretirani kroz budžet Tuzlanskog kantona.


Source: Bhglas.ba